петък, 13 ноември 2015 г.

@легория № 567i3D - HD
---

Поведение въ перспективата -425. Упражнение върху Една стара папка, съ много любовъ.  Безъ коментаръ.

Работно заглавие: Да! -СLСХVІ. [x y z] Artes molliunt mores*

Adam Hurst - The Secret    


---
*Изкуствата смекчаватъ нравите.
---
илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

Няма коментари:

Публикуване на коментар