петък, 8 януари 2016 г.

Нежностъ № 351i3D - HD
---

Заведение въ перспективата - 530. Упражнение върху Една иZкуственна кожа съ интимнорозовъ цвят и акне, съ транжираната риба на спомена и Zебрата на житейската интерполация. ПрYжина отъ любовъ.

Работно заглавие: Да! -СLСХХVІ.  [x y z]  Nec sibi, nec alteri*

Bach - Cello Suite No.1 i-Prelude        


---
*Ни на себе си, ни на другъ.
---
илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

Няма коментари:

Публикуване на коментар