неделя, 3 януари 2016 г.

iнициация # 421i3D - HD
---
Геометрията е въ насъ и ние сме въ геометрията.
---

Неведение въ перспективата - 476.  Упражнение върху сингуляренъ стъклометалъ. Безъ коментаръ.

Работно заглавие: О - о! - СLССLХХХХІІІ.  [x y z] Quantum satis*  

Adam Hurst - Unveiling     


---
* Колкото е необходимо.
---
илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

Няма коментари:

Публикуване на коментар