сряда, 27 януари 2016 г.

Настроение # 444i3D - HD
---
Геометрията е въ насъ и ние сме въ геометрията.
---

Заведение въ перспективата - 538. Курсова работа № 421 Съ ме(н)тална птица, Азъ (портретно позициониране)  , захласната Муза и гларусътъ е тамъ. Суета отвесна.

Работно заглавие: Да! -ІІ-2. [x y z] Bene meritus* 

Tine Thing Helseth - Rachmaninov: Здесь хорошо       


---
*Добре заслуженъ.
---
илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

Няма коментари:

Публикуване на коментар