четвъртък, 16 май 2013 г.

Нежностъ № 164i3D - HD
---

Заведение въ перспективата - 127. Упражнение върху Едни нощно теменYжени материи, съ Zебрите на любовта и сладоледъ металикъ.

Работно заглавие: Охъ... CХVІІ.  [x y z] Qui pro quo.*

 Adam Hurst - Sparrow           


---
*Кой, вместо кого.
---

илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

Няма коментари:

Публикуване на коментар