четвъртък, 9 май 2013 г.

iнициация # 181i3D - HD
---

Заведение въ перспективата - 123. Упражнение върху Едни стъкло-метални суспенZии, съ първа производна на времевия възторгъ и мълчанието на рибите.

Работно заглавие: О - о! - СVІІІ.  [x y z] Laudant, quod non intelligunt*  

The Fish Head Song      


---
*Хвалятъ това, което не разбиратъ.
---

илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

Няма коментари:

Публикуване на коментар