четвъртък, 16 май 2013 г.

@легория № 276i3D - HD
---
Геометрията е въ насъ и ние сме въ геометрията.
---
Безъ коментаръ. [x y z] Qui pro quo.*

Adam Hurst - The Visitor                   


---
*Кой, вместо кого.
---

илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

Няма коментари:

Публикуване на коментар