петък, 24 май 2013 г.

@легория № 280


i3D - HD
---
Геометрията е въ насъ и ние сме въ геометрията.
---

Неведение въ перспективата - 168. Упражнение върху Една стара, кафява папка съ боите на примирението и черно-бяла любовна фантаZия.

Работно заглавие: Охъ... CХІХ.  [x y z] Artes molliunt mores* 

Tina Guo - Midnight              


---
*Изкуствата смекчаватъ нравите.
---
илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

Няма коментари:

Публикуване на коментар