петък, 9 август 2013 г.

iнициация # 199


i3D - HD
---
Геометрията е въ насъ и ние сме въ геометрията.
---

Заведение въ перспективата - 164. Курсова работа № 77. (Върху Едни стари коприни, съ Zаръ и безъ коментаръ)

Работно заглавие: Охъ... CХХХVІ. [x y z] Cuique suum* 

Django Reinhardt - Nuages      


---
*Всекиму своето.
---
илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

Няма коментари:

Публикуване на коментар