вторник, 20 август 2013 г.

Нежностъ № 189


i3D - HD
---
Геометрията е въ насъ и ние сме въ геометрията.
---

Заведение въ перспективата - 169. Упражнение върху Едни оплескани ламарини на интегралния успехъ, съ мистрията на прогреса, бялъ петелъ (глухъ) и Нещо хубаво и светло. И това е суета и дескриптивна геометрия.

Работно заглавие: Да! -СVІ. [x y z] Casus ordinarius*

Adam Hurst - The Fortune     


---
*Обикновенъ (стандартенъ) случай.
---
илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

Няма коментари:

Публикуване на коментар