неделя, 25 август 2013 г.

@легория № 309


i3D - HD
---

Заведение въ перспективата - 172. Курсова работа № 85 (Върху Един старъ, оплесканъ училищенъ цокълъ, безъ коментаръ)

Работно заглавие: А! - СХVХІІ. [x y z] A posteriori* 

Sharon Eyal and Gai Behar - Lost Cause 


---
*Изхождайки отъ натрупания опитъ.
---
илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

Няма коментари:

Публикуване на коментар