четвъртък, 15 август 2013 г.

Нежностъ № 187


i3D - HD
---

Заведение въ перспективата - 166. Упражнение върху Един старъ, замацанъ цокълъ, съ интегралното сияние на напредъка и реципрочния растежъ. И гларусътъ е там. Мъка и скърцане съ Zъби.

Работно заглавие: Охъ... CХХХVІІІ.  [x y z] Homo sapiens* 

Max Raabe mit Palast Orchester - Bongo bong  


---
*Човекъ разуменъ.
---
илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

Няма коментари:

Публикуване на коментар