петък, 6 септември 2013 г.

Нежностъ № 193


i3D - HD
---
Геометрията е въ насъ и ние сме въ геометрията.
---
Заведение въ перспективата - 177. Упражнение върху Едни стани оли, съ много любовъ. "Възпявамъ електрическото тяло". Идилия.

Работно заглавие: Охъ... CХХХХІІІ.  [x y z] Amor caecus*

Mina - Bang bang     


---
*Любовта е сляпа.
---
илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

Няма коментари:

Публикуване на коментар