понеделник, 2 септември 2013 г.

@легория № 313


i3D - HD
---
Геометрията е въ насъ и ние сме въ геометрията.
---

Заведение въ перспективата - 176. Упражнение върху Една много стара папка, съ Давидъ (на Микеланджело) и реципрочната фрустрация на съ-Zнанието. Думи, думи...И това е суета.

Работно заглавие: Охъ... CХХХХІІ. [x y z] Experientia est optima magistra* 

Mina & Alberto Lupo - Parole Parole  


---
*Опитътъ е най-добриятъ учителъ.
---
илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

Няма коментари:

Публикуване на коментар