понеделник, 30 септември 2013 г.

@легория № 326


i3D - HD
---
Геометрията е въ насъ и ние сме въ геометрията.
---

Неведение въ перспективата - 211. Курсова работа № 99 (Върху Една сива като пенсионерско ежедневие, хартия, съ скелетъ бялъ (Yчебно помагало), безъ коментаръ.

Работно заглавие: А! - СХVХІІ.  [x y z] Ibidem* 

Django Reinhardt e Josette Dayde - Coucou


---
*Тамъ, на това място.
---
илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

Няма коментари:

Публикуване на коментар