четвъртък, 19 септември 2013 г.

@легория № 322


i3D - HD
---
Геометрията е въ насъ и ние сме въ геометрията.
---

Неведение въ перспективата - 208. Упражнение върху Единъ страненъ фонъ, съ памятникъ нерYкотворный (2/3 муза) и чантата на реципрочната сполука по Z. Безъ коментаръ, с мъка и скърцане съ зъби...И това е суета.

Работно заглавие: О - о! - СХХХХІ. [x y z] Fac et spera*  

Bach - Cello Suite No.1 i-Prelude  


---
* Прави и се надявай.
---
илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

Няма коментари:

Публикуване на коментар