петък, 27 февруари 2015 г.

Настроение # 369i3D - HD
---

Заведение въ перспективата - 398. Курсова работа № 320 (Безъ коментаръ)

Работно заглавие: О - о! - СLСС.  [x y z] Bene meritus* 

Tine Thing Helseth - Rachmaninov: Здесь хорошо  


---
*Добре заслуженъ.
---
илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

Няма коментари:

Публикуване на коментар