петък, 6 февруари 2015 г.

iнициация # 334i3D - HD
---
Геометрията е въ насъ и ние сме въ геометрията.
---

Заведение въ перспективата - 390. Курсова работа № 310 (Съ часовниковъ механизъмъ- насипно, безъ коментаръ) Суета, реципрочна свобода.

Работно заглавие: О - о! - СLСХХХХІІІ. [x y z] Bene meritus* 

Tine Thing Helseth - Rachmaninov: Здесь хорошо 


---
*Добре заслуженъ.
---
илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

Няма коментари:

Публикуване на коментар