четвъртък, 5 февруари 2015 г.

@легория № 476i3D - HD
---

Заведение въ перспективата - 389. Курсова работа № 309. Безъ коментаръ.

Работно заглавие: О - о! - СLСХХХХІІ.  [x y z]  Et hoc genus omne*

Max Raabe mit Palast Orchester - Bongo bong 


---
 *И все отъ този родъ.
---
илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

Няма коментари:

Публикуване на коментар