вторник, 17 февруари 2015 г.

@легория № 480i3D - HD
---

Поведение въ перспективата -362. Курсова работа № 315 (Съ пясъченъ часовникъ, безъ коментаръ)

Работно заглавие: О - о! - СLСХХХХVІ.  [x y z] Consensus omnium* 

Sharon Eyal and Gai Behar - Lost Cause     


---
*Общо съгласие.
---
илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

Няма коментари:

Публикуване на коментар