четвъртък, 2 април 2015 г.

@легория № 491i3D - HD
---
Геометрията е въ насъ и ние сме въ геометрията.
---

Заведение въ перспективата - 413. Упражнение върху Една много стара папка съ Давидъ (на Микеланджело) и реципрочната фрустрация на съ-Zнанието. Думи, думи...И това е суета.

Работно заглавие: Охъ... CLСХXХXVІ. [x y z] Experientia est optima magistra* 

Mina & Alberto Lupo - Parole Parole   


---
*Опитътъ е най-добриятъ учителъ.
---
илюстрация - авторът
( Adobe Illustrator & Photoshop CS 6)

Няма коментари:

Публикуване на коментар