неделя, 5 април 2015 г.

iнициация # 352i3D - HD
---
Геометрията е въ насъ и ние сме въ геометрията.
---

Заведение въ перспективата - 416. Безъ коментаръ.

Работно заглавие: Да! -СLХХXVІ. [x y z] Punctum saliens*

Adam Hurst - Desolation          


---
*Трепереща точка.
---
илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

Няма коментари:

Публикуване на коментар