вторник, 21 април 2015 г.

iнициация # 360i3D - HD
---
Геометрията е въ насъ и ние сме въ геометрията.
---

Заведение въ перспективата - 420. (Безъ коментаръ. Тайна)

Работно заглавие: А! - СLСCVІІІ. [x y z] Laudant, quod non intelligunt* 

House by Sharon Eyal and Gai Behar / Batsheva Dance Company


---
*Хвалятъ това, което не разбиратъ.
---
илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

Няма коментари:

Публикуване на коментар