понеделник, 20 април 2015 г.

iнициация # 359i3D - HD
---
Геометрията е въ насъ и ние сме въ геометрията.
---

Неведение въ перспективата - 380. Безъ коментаръ.

 Работно заглавие: О - о! -СLССХVІ.  [x y z] Audi, vide, sile* 

Requiem For A Dream - Piano - Difficult Version V2 


---
*Слушай, гледай и мълчи.
---
илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

Няма коментари:

Публикуване на коментар