петък, 3 юли 2015 г.

Настроение # 396i3D - HD
---

Неведение въ перспективата - 409. Безъ коментаръ... и гларусътъ е тамъ.

Работно заглавие: Очакване - СVVХХXХІІ. [x y z] Res nullis*

Adam Hurst - Smoke and Ash    


---
*Вещъ, която не принадлежи на никого.
---
илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

Няма коментари:

Публикуване на коментар