четвъртък, 30 юли 2015 г.

iнициация # 380i3D - HD
---

Неведение въ перспективата - 416. Безъ коментаръ

Работно заглавие: О - о! - СLССХХХХVІІ. [x y z] Punctum saliens*

Adam Hurst - Desolation  


---
*Трепереща точка.
---
илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

Няма коментари:

Публикуване на коментар