петък, 31 юли 2015 г.

iнициация # 381i3D - HD
---
Геометрията е въ насъ и ние сме въ геометрията.
---

Неведение въ перспективата - 417.  Безъ коментаръ.

Работно заглавие: А! - СLСCХХХVІІІ. [x y z] Multum in parvo*

Mozart - Dies irae  


---
*Много въ малко.
---
илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

Няма коментари:

Публикуване на коментар