четвъртък, 9 юли 2015 г.

iнициация # 374i3D - HD
---
Геометрията е въ насъ и ние сме въ геометрията.
---

Заведение въ перспективата - 451. Упражнение върху Оная стара, кафява папка, ме(н)тални птици съ Zлатна баня, кубъ"А" и реципрочна кесия на Сполуката.

Работно заглавие: А! -  СLСCХХХІ. [x y z] Gloria victis* 

Paolo Conte - Una faccia in prestito - Epoca  


---
*Слава на победените.
---
илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

Няма коментари:

Публикуване на коментар