понеделник, 25 март 2013 г.

Нежностъ № 155i3D - HD
---
Геометрията е въ насъ и ние сме въ геометрията.
---

Заведение въ перспективата - 104. Упражнение върху Един сив, като пенсионерско ежедневие пуловеръ, съ блясъкъ, нищета и диференциална любовъ...И гларусътъ е тамъ.

Работно заглавие: Охъ... CVІІ. [x y z] Agnosco veteris vestigia flammae (Vergilius)* 

Astrud Gilberto & Stan Getz - The Girl From Ipanema- 1964              


---
*Виждамъ следите на някогашенъ огън (Вергилий).
---

илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

Няма коментари:

Публикуване на коментар