петък, 15 март 2013 г.

Нежностъ № 153i3D - HD
---

Неведение въ перспективата - 154. Курсова работа № 52 (Съ обувки, безъ коментаръ)

Работно заглавие: Да! -LХХІХ. [x y z] Bis dat, qui cito dat (Syrus)* 

Ane Brun - One Last Try            


---
*Два пъти дава този, който дава бързо (Сиръ).
---

илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

Няма коментари:

Публикуване на коментар