петък, 8 март 2013 г.

Нежностъ № 151i3D - HD
---
Геометрията е въ насъ и ние сме въ геометрията.
---

Заведение въ перспективата - 99. Курсова работа № 50 (Върху Един сив, като пенсионерско ежедневие картонъ, с геометрични спомени за плажъ. И гларусътъ е тамъ.

Работно заглавие: Очакване - LХХХ.  [x y z] Manu sinistra* 

Charlie Parker - Summertime (Jazz Instrumental)       


---
*Съ лява ръка. 
---

илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

Няма коментари:

Публикуване на коментар