вторник, 19 март 2013 г.

@легория № 260i3D - HD
---

Заведение въ перспективата - 103. Курсова работа № 53 (безъ коментаръ, съ боклукъ)

Работно заглавие: О - о! - LХХХХІV.  [x y z] Nec sibi, nec alteri*

Max Raabe mit Palast Orchester - Bongo bong 


---
 *Ни на себе си, ни на другъ.
---

илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

Няма коментари:

Публикуване на коментар