събота, 9 март 2013 г.

@легория № 256i3D - HD
---
Геометрията е въ насъ и ние сме въ геометрията.
---

Заведение въ перспективата - 100. Упражнение върху Една друга стара, кафява папка, която се прави на небе съ Zлатно покритие, mikroфонътъ на Времето, Нищо като Нещо, Нещо като Нищо и една и 1/2 голяма любовъ!

Работно заглавие: Очакване - LХХХІ. [x y z] Sic transit gloria mundi* 

Buxtehude - Alleluia      


---
*Така преминава световната слава.
---

илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

Няма коментари:

Публикуване на коментар