четвъртък, 10 декември 2015 г.

Нежностъ № 348i3D - HD
---

Заведение въ перспективата - 519. Упражнение върху мъглива коприна и металикъ съ стари, сингулярни вестници, млада Муза с лебедъ  бялъ и мека тоалетна харния по осъ Z. 

Работно заглавие: Да! -СLСХХІІ. [x y z] Omnis comparatio claudicat* 

Tine Thing Helseth - Rachmaninov: Здесь хорошо 


---
*Всяко сравнение куца.
---
илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

Няма коментари:

Публикуване на коментар