понеделник, 7 декември 2015 г.

@легория № 573i3D - HD
---

Неведение въ перспективата - 465. Курсова работа № 412. (Безъ коментаръ)

Работно заглавие: Очакване - СVVLVІІ.  [x y z] Homo sapiens* 

Bach - Cello Suite No.1 i-Prelude     


---
*Човекъ разуменъ.
---
илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

Няма коментари:

Публикуване на коментар