вторник, 22 декември 2015 г.

@легория № 577i3D - HD
---
Геометрията е въ насъ и ние сме въ геометрията.
---

Заведение въ перспективата - 527. Упражнение върху Една стара  копрiна, съ тангенциален оптимиZъмъ, втора производна на прогресса, бялъ петел и тежките балони на Клоуна. `Сладка болка, мигъ на тиха радостъ`.

Работно заглавие: Да! -СLСХХІІІ.  [x y z] Punctum saliens*

Adam Hurst - Desolation  


---
*Трепереща точка.
---
илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

Няма коментари:

Публикуване на коментар