вторник, 15 декември 2015 г.

@легория № 575i3D - HD
---
Геометрията е въ насъ и ние сме въ геометрията.
---

Заведение въ перспективата - 523. Упражнение върху Една стара, обгоряла ламарина, съ компютърна мишка и бяла риза в движение. Реципрочностъ, суета и гонене на вятъръ. 

Работно заглавие: О - о! - СLССLХХХVІ. [x y z] Bene meritus* 

Requiem For A Dream - Piano - Difficult Version V2  


---
*Добре заслуженъ.
---
илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

1 коментар: