четвъртък, 3 декември 2015 г.

iнициация # 412i3D - HD
---

Заведение въ перспективата - 516. Курсова работа № 411. (Безъ коментаръ)

Работно заглавие: О - о! - СLССLХХХІІ.  [x y z] Pulchra res est homo, si homo est* 

Adam Hurst - Return    


---
*Хубаво нещо е човекътъ, ако е човекъ.
---
илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

Няма коментари:

Публикуване на коментар