събота, 13 април 2013 г.

Нежностъ № 160**@легорична

i3D - HD
---
Геометрията е въ насъ и ние сме въ геометрията.
---

Заведение въ перспективата - 113. Упражнение върху Онова старо, велYрено яке, което се оZари и озори съ ментални птици и жици и много сФерична любовъ.

Работно заглавие: Да! -LХХХІІІ. [x y z] Multum in parvo*

Adam Hurst - Festivale                  


---
*Много въ малко.
---

илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

Няма коментари:

Публикуване на коментар