неделя, 14 април 2013 г.

@легория № 266i3D - HD
---
Геометрията е въ насъ и ние сме въ геометрията.
---

Заведение въ перспективата - 114. Упражнение върху Едни стъклено- сФерични образYвания, съ окръжна любовъ и балонно леко-мислие. И гларусътъ е тамъ.

Работно заглавие: О - о! - СV. [x y z] Plus dat, qui in tempore dat.

Natalie Cole - Love          


---
*Повече дава този, който дава на време.
---

илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

Няма коментари:

Публикуване на коментар