четвъртък, 25 април 2013 г.

iнициация # 176i3D - HD
---
Геометрията е въ насъ и ние сме въ геометрията.
---

Неведение въ перспективата - 163. Курсова работа № 58 (Съ диференциаленъ пумпалъ и интегрална любовъ...Безъ коментаръ)

Работно заглавие: Да! -LХХХV. [x y z] Artes molliunt mores*

Adam Hurst - The Fortune      


---
*Изкуствата смекчаватъ нравите.
---

илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

Няма коментари:

Публикуване на коментар