вторник, 16 април 2013 г.

@легория № 266 - Аi3D - HD
---
Геометрията е въ насъ и ние сме въ геометрията.
---

Заведение въ перспективата - 115. Упражнение върху Една декоратiвна маZилка съ хYбаво синьо, геометрична любовъ и креативенъ лиризъмъ.

Работно заглавие: А! - С.  [x y z] Licentia potica* 

Max Raabe & Palast Orchester - Blue HD     


---
*Поетическа волностъ.
---

илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

Няма коментари:

Публикуване на коментар