четвъртък, 11 април 2013 г.

iнициация # 173i3D - HD
---

Неведение въ перспективата - 160. Курсова работа № 56 (Върху Едни тъмни матерiи, съ Давидъ на Микеланжело, 1504г, безъ коментаръ. Тайна)

Работно заглавие: А! - LХХХХІХ. [x y z] Par super parem potestatem non habet* 

Adam Hurst - Possession     


---
*Равниятъ няма властъ надъ равните.
---

илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

Няма коментари:

Публикуване на коментар