понеделник, 29 април 2013 г.

@легория № 271i3D - HD
---

Заведение въ перспективата - 121. Упражнение върху Една коприна на Сполуката (нощенъ маталикъ) съ ratioналенъ битовиZъмъ и iratiонална, любовна реципрочностъ. И плъхътъ е тамъ.

Работно заглавие: Очакване - LХХХVІІ. [x y z] Omnia mea mecum porto (Bias) 

Beethoven - 9th Symphony (Ode To Joy)


---
Всичко свое нося съ себе си (Биантъ).
---

илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)


Няма коментари:

Публикуване на коментар