петък, 5 април 2013 г.

iнициация # 171**@легорична

i3D - HD
---
Геометрията е въ насъ и ние сме въ геометрията.
---

Поведение въ перспективата -198. Упражнение върху Една Zелена папка съ трансцендентна Жаръ,  сФерична мисълъ и iratioналенъ диа-логъ. Тайна.

Работно заглавие: О - о! - СІІ.  [x y z] Pars pro toto*

Adam Hurst - Desolation            


---
*Частъ, вместо цялото.
---

илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

Няма коментари:

Публикуване на коментар