събота, 20 април 2013 г.

@легория № 268i3D - HD
---
Геометрията е въ насъ и ние сме въ геометрията.
---

Неведение въ перспективата - 162. Упражнение върху Една много стара и паметлива папка, съ КлоYнътъ на геометрията, дигитално проZрение и синтетиченъ възторгъ (вториченъ).

Работно заглавие: Очакване - LХХХІV. [x y z] Facundus est error, cum simplex sit veritas* 

Adam Hurst - Hungry Ghost  


---
Лъжата е красноречива, истината е проста.*
---

илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

Няма коментари:

Публикуване на коментар