събота, 20 април 2013 г.

iнициация # 174i3D - HD
---
Геометрията е въ насъ и ние сме въ геометрията.
---

Заведение въ перспективата - 117. Курсова работа № 57 (Върху Стари метали и оплесканъ, бетоновъ Zидъ, като небе, безъ коментаръ)

Работно заглавие: А! - СІ.  [x y z] Largitio fundum non habet* 

Bach - Cello Suite No.1 i-Prelude      


---
*Щедростта няма дъно. 
---

илюстрация - авторът
(3ds max & Adobe Photoshop)

Няма коментари:

Публикуване на коментар